Mirjam Kalland


Mirjam Kalland är professor i småbarnspedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Tidigare var hon rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och ledde ett forskningsprojekt gällande tidigt stöd för föräldraskap. Hon är pedagogie doktor, docent i socialt arbete och familjeforskning vid Helsingfors universitet samt docent i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin. Hon är också utbildad till barnpsykoterapeut och aktiv som skribent och föreläsare. Fram till 2015 verkade hon som generalsekreterare för Mannerheims Barnskyddsförbund.