Kristian Donner, sekreterare

Kristian Donner är professor i zoofysiologi vid Helsingfors universitet. Hans forskningsområde är sinnesbiologi, särskilt synvetenskap. Han fungerar som stiftelsens sekreterare och skattmästare.