Anna Rotkrich


Anna Rotkirch är socialvetare och direktör för Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet i Finland. Hon forskar för tillfället i parbildning och barnskaffning, samverkan mellan generationer samt vänskap, och leder ett internationellt projekt om familjebildning. Hon är docent i samhällspolitik och kvinnoforskning vid Helsingfors universitet och har också verkat som journalist och teatertolk.