Rapportering

Mottagare av stipendier förutsätts före utgången av följande år (31.12.2018) rapportera om användningen av understödet och arbetets framskridande.

Rapporten skickas elektroniskt via webbtjänsten med eventuella bilagor i form av bifogade filer.