Rapportering

Mottagare av stipendier förutsätts före utgången av följande år (alltså senast 31.12.2020) rapportera om användningen av understödet och arbetets framskridande. Rapporten skickas elektroniskt via webbtjänsten

med eventuella bilagor i form av bifogade filer.