Ändamål

Stiftelsen främjar högre undervisning, folkbildning, inrättningar för allmänt väl samt forskning genom att utbetala stipendier till enskilda personer, arbetsgrupper eller organisationer.

Stipendierna riktas vartannat år (udda årtal, t.ex. 2017, 2019, 2021 etc.) till verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl, vartannat år (jämna årtal, t.ex. 2018, 2020, 2022 etc.) till vetenskaplig forskning.

Allmänna anvisningar för år 2017

Stipendierna år 2017 utdelas till verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl. Storleken på enskilda understöd är i genomsnitt 3000 euro.

Ansökningstiden är 01-30.04.2017.


Ansökningar uppgörs och insänds elektroniskt via denna webbtjänst (- Ansökan) med bilagor som bifogade filer. En förteckning över mottagare och ändamål publiceras på stiftelsens webbsida 3.7.2017. Samtidigt underrättas de sökande som beviljats stipendium skriftligen. Inga förhandsbesked ges om utdelningsbesluten.