Gunvor Kronman


Gunvor Kronman är direktör för Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland och medlem av styrelserna för bl.a. Helsingfors universitet, Yleisradio, Finnair, Konstsamfundet, Kepa, CMI och Plan Finland. Hon har tidigare under många år arbetat inom den internationella Rödakors-rörelsen. Hon är filosofie magister från Helsingfors universitet och Eisenhower Fellow.