Kontaktuppgifter

Sekreterare:
Professor Kristian Donner

Fredriksgatan 40 E,
00100 Helsingfors

Kontakt per e-post: kristian.donner@helsinki.fi