Nils Erik Villstrand, ordförande


Nils Erik Villstrand är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Hans forskning gäller särskilt den tidigmoderna epoken (1500-1800). Han har tidigare verkat bl.a. som museidirektör vid Österbottens museum i Vasa (1996-99).